Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink

Større

Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink eller minkkommissionen indledte sit arbejde den 23. april 2021.

Kommissionens medlemmer består af landsdommer Michael Kistrup (formand), professor Helle Krunke og advokat Ole Spiermann.

Kommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for relevante myndigheders og ministres handlinger og involvering i tilknytning til beslutningen i november 2020 om, at alle mink i Danmark skulle aflives straks som led i indsatsen til bekæmpelse af covid-19.

Granskningskommissioner er en ny undersøgelsesform, der er forankret i Folketinget. Formålet er at undersøge sager, der har fået kritisk opmærksomhed enten i offentligheden eller i Folketinget.

Du kan læse mere om undersøgelsesformen og hvordan den adskiller sig fra undersøgelseskommissioner i afsnittet baggrund. Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink er første gang, at den nye undersøgelsesform tages i brug.

Seneste nyt

Nyheder

Formål, arbejdet og tidsplan

Kommissorium
Formand, medlemmer og medarbejdere
Kommissionen

Om granskningskommissioner

Baggrund